Įspėjame, jog spalvos atvaizdavimas ekrane priklauso nuo ekrano tipo, kontrasto, ryškumo ir kitų veiksnių, todėl ekrane matomi atspalviai gali neatitikti realių spalvų. Rinkdamiesi spalvą būtinai į tai atsižvelkite. Mes rekomenduojame spalvas rinktis apsilankius PRO firminėje parduotuvėje esančioje Pietario g. 8, Vilniuje arba nemokamai užsisakyti „Harmony Synthesis“ bei „Coulour Harmony" spalvų paletes.


Palečių užsisakymo taisyklės

  1. Už kiekvieną užsisakomą spalvų paletę Pirkėjas Pardavėjui palieka 40 EUR/138.11 Lt užstatą pervesdamas jį į Pardavėjo sąskaitą.
  2. Ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas po spalvų palečių pristatymo, Pirkėjas spalvų paletes privalo grąžinti Pardavėjui. Už kiekvieną uždelstą spalvų palečių grąžinimo kalendorinę dieną taikoma 5 EUR/17.26 Lt bauda, kuri yra išskaičiuojama iš užstato sumos.
  3. Jei Pirkėjo Pardavėjui grąžinamų spalvų palečių būklė, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą, yra pablogėjusi, Pardavėjas turi teisę proporcingai tokiam pablogėjimui sumažinti grąžinamo užstato sumą.
  4. Ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po spalvų palečių grąžinimo Pardavėjas grąžina Pirkėjui užstatą pervesdamas jį į Pirkėjo sąskaitą.
  5. Spalvų palečių pristatymui taikomos bendros prekių pristatymo sąlygos.
KONCENTRATAS
Trumpas aprašymas:

Grunto koncentratas, skiedžiamas santykiu nuo 1:4 iki 1:7. Akrilinės dispersijos pagrindu.
Galimos pakuotės:

1L
5L
Produkto aprašymas
Kita informacija
Trumpas aprašymas: Grunto koncentratas, skiedžiamas santykiu nuo 1:4 iki 1:7. Akrilinės dispersijos pagrindu.

Naudojimo sritis: įvairių porėtų, stipriai drėgmę įgeriančių, glaistytų, tinko, gipso kartono, betono ir kitų mineralinių paviršių sutvirtinimui, prieš glaistymą, tarp glaistomų sluoksnių ir plytelių klijavimą. Vidaus ir išorės darbams.

Savybės: turi nestiprų, specifinį kvapą, išdžiūvęs formuoja plėvelę, kuri yra atspari drėgmei ir šalčiui, laidi vandens garams, mažina vandens įgeriamumą.

Paviršiaus paruošimas: gruntuojamas paviršius turi būti švarus, tvirtas ir sausas. Riebalus, tepalus, dulkes, klijų, skiedinio likučius, senus besilupančius dažus, kreidinius paviršius nuvalyti.

Gruntavimo sąlygos: pagrindo ir aplinkos temperatūra darbo ir džiūvimo metu turi būti ne žemesnė kaip +5°C, optimalios darbo sąlygos yra esant +20°C temperatūrai ir 65% santykiniam oro drėgnumui.

Gruntavimas: prieš naudojimą, priklausomai nuo gruntuojamo paviršiaus, gruntą koncentratą skiesti vandeniu santykiu nuo 1:4 iki 1:7. Silpnesni paviršiai (pvz. senas, trupantis tinkas) gruntuojami skiedžiant mažesniu santykiu, tvirtesni paviršiai (pvz. betonas) gruntuojami skiedžiant didesniu santykiu. Gruntą tepkite tolygiu sluoksniu teptuku ar šepečiu. Stipriai drėgmę įgeriančius paviršius (pvz. silikatinius blokelius), priklausomai nuo koncentrato skiedimo, gali reikti gruntuoti 2 kartus. Antrasis gruntavimas atliekamas išdžiūvus ankstesniajam grunto sluoksniui.

Sąnaudos: 50 – 200 ml/m² (atskiesto koncentrato) priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo.

Džiūvimo trukmė: esant +20?C temperatūrai ir santykiniam oro drėgnumui 65% išdžiūsta per 1-3val.

Įrankių valymas: įrankius iš karto po darbo išplauti vandeniu.

Laikymo ir gabenimo sąlygos: ne žemesnėje kaip +5°C ir ne aukštesnėje kaip +30°C temperatūroje sandariai uždarytame inde. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir užšalimo!

Aplinkos ir darbo sauga: nepilkite grunto į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvą. Gruntas turi specifinį kvapą. Stengtis neįkvėpti garų/aerozolio. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones. Prarijus nedelsiant skambinti į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. EUH208 – Gali sukelti alerginę reakciją. Sudėtyje yra: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas ir 2,2',2'' - (Hexahydro-1,3,5- triazine-1,3,5-triyl) triethanol.