Įspėjame, jog spalvos atvaizdavimas ekrane priklauso nuo ekrano tipo, kontrasto, ryškumo ir kitų veiksnių, todėl ekrane matomi atspalviai gali neatitikti realių spalvų. Rinkdamiesi spalvą būtinai į tai atsižvelkite. Mes rekomenduojame spalvas rinktis apsilankius PRO firminėje parduotuvėje esančioje Pietario g. 8, Vilniuje arba nemokamai užsisakyti „Harmony Synthesis“ bei „Coulour Harmony" spalvų paletes.


Palečių užsisakymo taisyklės

  1. Už kiekvieną užsisakomą spalvų paletę Pirkėjas Pardavėjui palieka 40 EUR/138.11 Lt užstatą pervesdamas jį į Pardavėjo sąskaitą.
  2. Ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas po spalvų palečių pristatymo, Pirkėjas spalvų paletes privalo grąžinti Pardavėjui. Už kiekvieną uždelstą spalvų palečių grąžinimo kalendorinę dieną taikoma 5 EUR/17.26 Lt bauda, kuri yra išskaičiuojama iš užstato sumos.
  3. Jei Pirkėjo Pardavėjui grąžinamų spalvų palečių būklė, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą, yra pablogėjusi, Pardavėjas turi teisę proporcingai tokiam pablogėjimui sumažinti grąžinamo užstato sumą.
  4. Ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po spalvų palečių grąžinimo Pardavėjas grąžina Pirkėjui užstatą pervesdamas jį į Pirkėjo sąskaitą.
  5. Spalvų palečių pristatymui taikomos bendros prekių pristatymo sąlygos.
PRO.RETRO
Trumpas aprašymas:

Paviršių gruntavimui prieš dekoravimą PRO.RETRO glaistu.
Galimos pakuotės:

1L
Skaičiuoklė:

Plotis (m) Ilgis (m)
Paviršius
Sluoksniai
Produkto aprašymas
Foto, video, patarimai
Kita informacija
Trumpas aprašymas: Paviršių gruntavimui prieš dekoravimą PRO.RETRO glaistu.

Naudojimo sritis: skirtas paviršiams gruntuoti prieš dekoravimą dekoravimo glaistu PRO RETRO.

Savybės: specifinio kvapo.

Paviršiaus paruošimas: gruntuojamas paviršius turi būti švarus, tvirtas ir sausas. Prikibimą mažinančias medžiagas – riebalus, tepalus, dulkes – nuvalyti. Kalkinius, kreidinius, taip pat 4 ir 5 klasės dažus nuo gruntuojamo paviršiaus pašalinti mechaniniu būdu.

Darbo sąlygos: pagrindo ir aplinkos temperatūra darbo ir džiūvimo metu turi būti ne žemesnė kaip +5°C, optimalios darbo sąlygos yra esant +20°C temperatūrai ir 65% santykiniam oro drėgnumui.

Darbas: prieš naudojimą gerai išmaišyti. Gruntuojamą paviršių būtina gruntuoti 2 kartus. Pirmąjį grunto sluoksnį būtina užtepti teptuku, gruntą gerai įtrinant į paviršių. Antrąjį grunto sluoksnį galima tepti naudojant volelį. Tarp gruntavimų turi būti ne mažesnė kaip 5 val. pertrauka, esant +20?C aplinkos temperatūrai. Po antrojo grunto PRO.RETRO sluoksnio užtepimo, tolimesni dekoravimo darbai gali būti vykdomi praėjus ne mažiau kaip 8 val., jeigu temperatūra ne žemesnė kaip +20°C.

Sąnaudos: 100 – 200ml/m² (gruntuojant 2 kartus) priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo ir lygumo.

Džiūvimo trukmė: kai oro temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%: 5 – 8 val.

Įrankių valymas: įrankius iš karto po darbo išplauti vandeniu.

Laikymo ir gabenimo sąlygos: ne žemesnėje kaip +5°C ir ne aukštesnėje kaip +30°C temperatūroje sandariai uždarytame inde. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir užšalimo!

Aplinkos ir darbo sauga: nepilkite grunto į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvą. Gruntas turi specifinį kvapą. Stengtis neįkvėpti garų/aerozolio. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Patekus į akis, nedelsiant plauti dideliu kiekiu vandens. Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones. Prarijus nedelsiant skambinti į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. EUH208 – Gali sukelti alerginę reakciją. Sudėtyje yra: 3(2H)-izotiazolonas, 5-chloro-2-metil- mišinys su 2-metil-3(2H)-izotiazolonu, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas ir 2-metil-2H-izotiazol - 3-onas.

  • Paviršių dekoravimas PRO.RETRO dekoravimo glaistu (VIDEO)
  • +