Įspėjame, jog spalvos atvaizdavimas ekrane priklauso nuo ekrano tipo, kontrasto, ryškumo ir kitų veiksnių, todėl ekrane matomi atspalviai gali neatitikti realių spalvų. Rinkdamiesi spalvą būtinai į tai atsižvelkite. Mes rekomenduojame spalvas rinktis apsilankius PRO firminėje parduotuvėje esančioje Pietario g. 8, Vilniuje arba nemokamai užsisakyti „Harmony Synthesis“ bei „Coulour Harmony" spalvų paletes.


Palečių užsisakymo taisyklės

  1. Už kiekvieną užsisakomą spalvų paletę Pirkėjas Pardavėjui palieka 40 EUR/138.11 Lt užstatą pervesdamas jį į Pardavėjo sąskaitą.
  2. Ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas po spalvų palečių pristatymo, Pirkėjas spalvų paletes privalo grąžinti Pardavėjui. Už kiekvieną uždelstą spalvų palečių grąžinimo kalendorinę dieną taikoma 5 EUR/17.26 Lt bauda, kuri yra išskaičiuojama iš užstato sumos.
  3. Jei Pirkėjo Pardavėjui grąžinamų spalvų palečių būklė, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą, yra pablogėjusi, Pardavėjas turi teisę proporcingai tokiam pablogėjimui sumažinti grąžinamo užstato sumą.
  4. Ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po spalvų palečių grąžinimo Pardavėjas grąžina Pirkėjui užstatą pervesdamas jį į Pirkėjo sąskaitą.
  5. Spalvų palečių pristatymui taikomos bendros prekių pristatymo sąlygos.
2K EPOXID dažai
Trumpas aprašymas:

Ypatingai atsparūs mechaniniam poveikiui, dviejų komponentų epoksidiniai dažai vandens pagrindu.
Paspauskite apskritimą ir pasirinkite norimą spalvą
Spalva:
Galimos pakuotės:

3KG
Skaičiuoklė:

Plotis (m) Ilgis (m)
Paviršius
Sluoksniai
Produkto aprašymas
Foto, video, patarimai
Kita informacija
Trumpas aprašymas: Ypatingai atsparūs mechaniniam poveikiui, dviejų komponentų epoksidiniai dažai vandens pagrindu.

Naudojimo sritis: betoninių, tinkuotų ir kitų tvirtų mineralinių paviršių (grindų, sienų ar laiptų) dažymui garažuose, pramoninėse patalpose, koridoriuose, sandėliuose, kambariuose, socialinė paskirties patalpose, parduotuvėse. Vidaus darbams.

Savybės: skiedžiami vandeniu, nestipraus, specifinio kvapo, labai atsparūs mechaniniam poveikiui (dėvėjimuisi ir trinčiai), tirpalams (vaitspiritui, tepalui, benzinui, dyzelinui, aušinimo skysčiui), intensyviam plovimui bei dezinfekavimo priemonių poveikiui.

Mineralinių paviršių paruošimas: po betonavimo darbų paviršius galima dažyti ne anksčiau kaip po 2 mėnesių, o naują tinką ne anksčiau kaip po 14 dienų. Dažomas paviršius turi būti sausas ir tvirtas. Senus besilupančius dažus, sukibimą mažinančias medžiagas: birias daleles, dulkes, riebalus, tepalus ir t.t. pašalinti. Naujus, anksčiau nedažytus paviršius rekomenduojama gruntuoti 1 eile iki 30% vandeniu praskiestais 2K EPOXID dažais. Po gruntavimo, dažyti rekomenduojama praėjus 12 – 16 val. Jei po gruntavimo praeis daugiau kaip 48 val. tuomet prieš dažymą nugruntuotą paviršių pašlifuokite P220 - P240 rupumo švitriniu popieriumi ir pašalinkite susidariusias daleles.

Dažymo sąlygos : pagrindo ir aplinkos temperatūra darbo ir džiūvimo metu turi būti ne žemesnė kaip +5°C, optimalios sąlygos yra esant +20°C temperatūrai ir 65% santykiniam oro drėgnumui. Neturėtų būti dirbama tiesioginiuose saulės spinduliuose, esant stipriam skersvėjui.

Dažymas: supylus komponetą 2K į komponentą 1K kruopščiai maišyti 3-5 min. elektriniu lėtaeigiu maišytuvu iki tolygios, vientisos masės. Sumaišytą mišinį, kai aplinkos temperatūra +20?C ir santykinis oro drėgnumas 65proc. būtina sunaudoti per 45 min. Esant aukštesnei temperatūrai sunaudojimo laikas sutrumpėja. Galutiniam sluoksniui dažų neskieskite. Dažomam plotui rekomenduojama naudoti vienos partijos ir vieno pigmentavimo dažus. Tokiu būdu bus išvengiama skirtingų atspalvių. Dažyti 2 sluoksniais teptuku, voleliu arba purkštuvu. Anksčiau nedažytus paviršius rekomenduojama gruntuoti 1 eile ir dažyti 2 sluoksniais.

Sąnaudos: 0,25kg/m² (dažant 1 sluoksniu nepraskiedus vandeniu)

Džiūvimo trukmė: esant +20°C temperatūrai ir santykiniam oro drėgnumui 65% nelimpa po 8 val., pakartotinai dažyti po 16 – 18 val., atitinkamai esant žemesnei temperatūrai džiūvimo trukmė ilgėja. Dažų plėvelė pilną tvirtumą įgauna praėjus ~7 paroms.

Įrankių valymas: išplauti vandeniu tuoj pabaigus darbą.

Spalva: gamyklinės spalvos – balta, pilka, šviesiai pilka, tamsiai pilka. Įvairius spalvų pastelinius atspalvius galima išgauti naudojant spalvynus.

Laikymo ir gabenimo sąlygos: ne žemesnėje kaip +5°C ir ne aukštesnėje kaip +30°C temperatūroje sandariai uždarytame inde. Saugoti nuo užšalimo ir tiesioginių saulės spindulių!

Aplinkos ir darbo sauga: nepilkite dažų į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvą. Stengtis neįkvėpti garų/aerozolio. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones. Prarijus nedelsiant skambinti į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. Patekus į akis, nedelsiant plauti dideliu kiekiu vandens. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

EUH208 – Gali sukelti alerginę reakciją. Sudėtyje yra: Bisfenolis-A, bisfenolis-F, epichlorhidrinas, polietilenglikolis, trietileno tetraminas, krezilglicidilo eteris, C12-C14 alkiloglicidilo eteris, fenilglicidilo eteris, dietilentriamino amino aktyvusis kopolimeras

 
2K Epoxid kietiklis

Naudoti kaip nurodyta dažų 2K Epoxid aprašyme. Naudoti tik profesionaliam darbui.

ATSARGIAI! Dirgina odą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Sukelia smarkų akių dirginimą. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Stengtis neįkvėpti. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Jeigu sudirginama oda, ją išberia, nepraeina akių dirginimas: kreiptis į gydytoją. Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Turinį/talpyklą šalinti patvirtintoje pavojingų atliekų šalinimo vietoje.

EUH205 Sudėtyje yra epoksidinių komponentų. Gali sukelti alerginę reakciją.


ATSARGIAI

  • Naujų grindų dažymas 2K EPOXID dažais
  • +